30.11.11

4 Bidang Kegiatan Pendidikan Seni Visual

Kandungan Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual disusun dalam empat bidang kegiatan iaitu:

                                                1. Menggambar
                                                2. Membuat Corak dan Rekaan
                                                3. Membentuk dan Membuat Binaan
                                                4. Mengenal Kraf Tradisional

__________________________________________________________________________________


     1. Menggambar
          Antara kegiatan dalam bidang ini ialah:
 •  Lukisan Catan Kolaj
 •  Montaj
 •  Cetakan
 • Resis 
 • Gosokan
 • Stensilan Percikan
 •  Garisan
 •  Capan
 •  Mozek
      2. Membuat Corak dan Reka
 •  Lukisan
 • Catan
 • Cetakan 
 • Capan
 • Lipatan dan guntingan 
 • Resis 
 • Kolaj
 •  Kaligrafi 
      3. Membentuk dan Membuat Binaan
           Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan tiga dimensi merangkumi aktiviti seperti:
 •  Arca timbul 
 • Asemblaj 
 • Mobail
 • Stabail 
 • Model
 • Diorama 
 • Boneka 
 • Topeng 
 • Origami

     4. Mengenal Kraf Tradisional
          Di sekolah rendah, murid diperkenalkan dengan kraf tradisional seperti:
 • Alat domestik
 • Alat permainan
 • Alat pertahanan diri Perhiasan diri (ornamen)
 • Batik
 • Tekat
 • Ukiran
 • Tenunan
 • Anyaman
 • Tembikar没有评论: